PRO SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ PILOTY

Vítáme Vás na stránkách školícího a vzdělávacího centra.

Vážení piloti a příznivci sportovního a rekreačního létání.

Ve snaze přispět ke zvýšení bezpečnosti sportovního a rekreačního letectví vznikla na přelomu let 2009 a 2010 bezpečnostní kampaň „PŘEMÝŠLEJ,…DOLETÍŠ“.
Spolu se vznikem této kampaně vznikl i tento školící a vzdělávací portál. Trvale a postupně však pracujeme na dalších materiálech, které by měly k bezpečnosti sportovního a rekreačního letectví přispět, a tak jak je postupně dokončujeme, je umísťujeme a budeme umísťovat právě sem.

Jsme přesvědčeni, že zásadní problém bezpečnosti sportovního a rekreačního letectví není v technice, nedostatku informací, chybné metodice, atp., ale že je především v nás lidech, kteří často zapomínáme na základní poučky a „moudra“ vyplývající ze zkušeností.

Materiály zde publikované jsou zpracovávány tak, aby se pokusily přimět nás piloty k zamyšlení nad sebou samými a abychom pokud možno neopakovali chyby jiných. Jejich tvorbu provází snaha o stručnost a výstižnost. Jejich zpracování ale není zpravidla koncipováno jako učebnice či úplná metodika a není koncipováno ani jako rozbor nehod. Některé obsahují animace, zvuky či videa. Některé novější materiály jsou zpracovány i jen jako komentovaný film.

V případě, že materiál obsahuje samostatný formulář ke komentáři, nebo technologie zobrazení umožňuje materiál komentovat (např. video YouTube), uvítáme Vaše názory, abychom mohli naše snažení v budoucnosti zlepšit.

Jménem kolektivu autorů

Jiří Koubík
ředitel správy LAA ČR
náhled školení

Pro správné zobrazení školení je potřeba mít minimálně jeden z těchto prohlížečů:
Chrome, Firefox 3.0, Opera 9.2.3, Internet Explorer 7, Safari 3.03, - případně vyšší verze.

Pro školení je dále potřeba mít v prohlížeči nainstalován doplněk Adobe Flash Player, pokud ho nainstalován nemáte, měl by Vám ho prohlížeč sám nabídnout k instalaci při vstupu na první video. V případě, že se tak nestane, je možno jej stáhnout a nainstalovat ručně. (flash player ke stažení zde)

Velikost jednotlivých obrázků a videí je 800x600 bodů proto doporučujeme rozlišení obrazovky 1280x1024, minimálně 1024x780 bodů.

Rychlost připojení do sítě internet při Vašem školení může významně ovlivnit potřebnou dobu pro načtení jednotlivých stran školícího materiálu. V případě nižších rychlostí připojení buďte prosím trpěliví při načítání jednotlivých stran (zejména stran obsahující animace – video).