PRVNÍ POMOC

pro piloty padákových kluzáků a motorových padákových kluzáků

Jedno záchranářské rčení s trochou nadsázky říká, že nejlépe se poskytuje první pomoc tomu, komu se nic nestalo. pokud již k nehodě dojde, považujeme za samozřejmé, že svědci události poskytnou první pomoc. Jde především o morální povinnost, která je ale podpořená i hrozbou trestní odpovědnosti. na druhé straně nesmí poskytnutí pomoci ohrozit životy a zdraví zachránců ani třetích osob.

nahled